explicación da túa factura

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

anticipos.

aquí aparece o total de anticipos, se o houbese.

por exemplo, si realizas un pago anticipado por un terminal móstranse neste apartado. Dado que é un diñeiro que ti pagaches a R antes da emisión da factura pero que R debe incluír na factura, verás ese importe restado no importe a pagar.

anticipos.

aquí aparece o total de anticipos, se o houbese.

por exemplo, si realizas un pago anticipado por un terminal móstranse neste apartado. Dado que é un diñeiro que ti pagaches a R antes da emisión da factura pero que R debe incluír na factura, verás ese importe restado no importe a pagar.

anticipos.

aquí aparece o total de anticipos, se o houbese.

por exemplo, si realizas un pago anticipado por un terminal móstranse neste apartado. Dado que é un diñeiro que ti pagaches a R antes da emisión da factura pero que R debe incluír na factura, verás ese importe restado no importe a pagar.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

este es la base imponible de tu factura.

la base imponible es la suma de todos los conceptos que se incluyen en el detalle de la factura, página 2 en adelante.

en R mostramos esta cantidad con 4 posiciones decimales.

este es la base imponible de tu factura.

la base imponible es la suma de todos los conceptos que se incluyen en el detalle de la factura, página 2 en adelante.

en R mostramos esta cantidad con 4 posiciones decimales.

este es la base imponible de tu factura.

la base imponible es la suma de todos los conceptos que se incluyen en el detalle de la factura, página 2 en adelante.

en R mostramos esta cantidad con 4 posiciones decimales.

es posible que tu facture resulte con un importe a tu favor. Es decir, que el "importe a pagar" sea negativo. Si ese el caso, te contamos cómo actuamos:

 • si te has retrasado en el pago de alguna factura usaremos ese importe a tu favor para disminuir ese saldo deudor.
 • en caso contrario, y si el importe a tu favor es superior a 5€, realizaremos una transferencia a tu cuenta bancaria en los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si el importe a tu favor no es superior a 5€, usaremos ese importe como adelanto para tu próxima factura.

es posible que tu facture resulte con un importe a tu favor. Es decir, que el "importe a pagar" sea negativo. Si ese el caso, te contamos cómo actuamos:

 • si te has retrasado en el pago de alguna factura usaremos ese importe a tu favor para disminuir ese saldo deudor.
 • en caso contrario, y si el importe a tu favor es superior a 5€, realizaremos una transferencia a tu cuenta bancaria en los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si el importe a tu favor no es superior a 5€, usaremos ese importe como adelanto para tu próxima factura.

es posible que tu facture resulte con un importe a tu favor. Es decir, que el "importe a pagar" sea negativo. Si ese el caso, te contamos cómo actuamos:

 • si te has retrasado en el pago de alguna factura usaremos ese importe a tu favor para disminuir ese saldo deudor.
 • en caso contrario, y si el importe a tu favor es superior a 5€, realizaremos una transferencia a tu cuenta bancaria en los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si el importe a tu favor no es superior a 5€, usaremos ese importe como adelanto para tu próxima factura.

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 20, R enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del último día del mes en el que se ha emitido la factura. Lo normal es que tu entidad bancaria descuente en tu cuenta el recibo de R, como muy tarde, el primer día del mes siguiente a la emisión de la factura.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 31, R enviará enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del día 14 del mes siguiente a la emisión de la factura. Tu entidad bancaria descontará el recibo de R de tu cuenta, como muy tarde, 3 días después.

en ambos casos te indicaremos la fecha a partir de la cual la factura es exigible.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 20, R enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del último día del mes en el que se ha emitido la factura. Lo normal es que tu entidad bancaria descuente en tu cuenta el recibo de R, como muy tarde, el primer día del mes siguiente a la emisión de la factura.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 31, R enviará enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del día 14 del mes siguiente a la emisión de la factura. Tu entidad bancaria descontará el recibo de R de tu cuenta, como muy tarde, 3 días después.

en ambos casos te indicaremos la fecha a partir de la cual la factura es exigible.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 20, R enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del último día del mes en el que se ha emitido la factura. Lo normal es que tu entidad bancaria descuente en tu cuenta el recibo de R, como muy tarde, el primer día del mes siguiente a la emisión de la factura.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 31, R enviará enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del día 14 del mes siguiente a la emisión de la factura. Tu entidad bancaria descontará el recibo de R de tu cuenta, como muy tarde, 3 días después.

en ambos casos te indicaremos la fecha a partir de la cual la factura es exigible.

si tu forma de pago no es domiciliación bancaria, te mostraremos la fecha máxima en la que el cobro debe constar en nuestros sistemas. Si superada dicha fecha no consta el abono de la factura, entenderemos que te has retrasado en el pago. Recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar hasta 72 horas en ser comunicadas al receptor.

si tu forma de pago no es domiciliación bancaria, te mostraremos la fecha máxima en la que el cobro debe constar en nuestros sistemas. Si superada dicha fecha no consta el abono de la factura, entenderemos que te has retrasado en el pago. Recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar hasta 72 horas en ser comunicadas al receptor.

si tu forma de pago no es domiciliación bancaria, te mostraremos la fecha máxima en la que el cobro debe constar en nuestros sistemas. Si superada dicha fecha no consta el abono de la factura, entenderemos que te has retrasado en el pago. Recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar hasta 72 horas en ser comunicadas al receptor.

te enviaremos una notificación a tu dirección postal habitual en la que te informaremos de los plazos de los que dispones para hacer el pago y las distintas vías de pago habilitadas por R.

te enviaremos una notificación a tu dirección postal habitual en la que te informaremos de los plazos de los que dispones para hacer el pago y las distintas vías de pago habilitadas por R.

te enviaremos una notificación a tu dirección postal habitual en la que te informaremos de los plazos de los que dispones para hacer el pago y las distintas vías de pago habilitadas por R.

nos has facilitado una cuenta de correo electrónico, te enviaremos un mail informándote que tu factura ya está disponible en la web de clientes. Podrás consultarla cuando quieras.

recuerda que en la web de clientes tienes disponibles todas tus facturas.

aquí podrás comprobar la dirección postal a la que enviamos tu factura. Aunque las fechas de recepción de la factura en tu domicilio pueden variar en función del servicio postal que tengas en tu zona, lo normal es que la recibas la semana anterior a la fecha del cargo en tu cuenta bancaria.

recuerda que tu factura estará disponible durante un plazo de 40 días en web de clientes.

nos has facilitado una cuenta de correo electrónico, te enviaremos un mail informándote que tu factura ya está disponible en la web de clientes. Podrás consultarla cuando quieras.

recuerda que en la web de clientes tienes disponibles todas tus facturas.

aquí podrás comprobar la dirección postal a la que enviamos tu factura. Aunque las fechas de recepción de la factura en tu domicilio pueden variar en función del servicio postal que tengas en tu zona, lo normal es que la recibas la semana anterior a la fecha del cargo en tu cuenta bancaria.

recuerda que tu factura estará disponible durante un plazo de 40 días en web de clientes.

nos has facilitado una cuenta de correo electrónico, te enviaremos un mail informándote que tu factura ya está disponible en la web de clientes. Podrás consultarla cuando quieras.

recuerda que en la web de clientes tienes disponibles todas tus facturas.

aquí podrás comprobar la dirección postal a la que enviamos tu factura. Aunque las fechas de recepción de la factura en tu domicilio pueden variar en función del servicio postal que tengas en tu zona, lo normal es que la recibas la semana anterior a la fecha del cargo en tu cuenta bancaria.

recuerda que tu factura estará disponible durante un plazo de 40 días en web de clientes.

puedes realizar el cambio la dirección de envío de tus facturas en clientes

puedes realizar el cambio la dirección de envío de tus facturas en clientes

puedes realizar el cambio la dirección de envío de tus facturas en clientes

datos fiscales R.

los datos fiscales de R se muestran en todas las hojas pares de tu factura en sentido vertical.

datos fiscales R.

los datos fiscales de R se muestran en todas las hojas pares de tu factura en sentido vertical.

datos fiscales R.

los datos fiscales de R se muestran en todas las hojas pares de tu factura en sentido vertical.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

puntos R.

en función dos produtos que teñas contratados, podes acumular puntosR.

aquí informámoste do teu saldo de puntosR e te advertimos se algún caducará próximamente. Se necesitas información sobre cómo canxear estos puntos entra na web de clientes.

puntos R.

en función dos produtos que teñas contratados, podes acumular puntosR.

aquí informámoste do teu saldo de puntosR e te advertimos se algún caducará próximamente. Se necesitas información sobre cómo canxear estos puntos entra na web de clientes.

puntos R.

en función dos produtos que teñas contratados, podes acumular puntosR.

aquí informámoste do teu saldo de puntosR e te advertimos se algún caducará próximamente. Se necesitas información sobre cómo canxear estos puntos entra na web de clientes.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

servizos incluidos.

aquí podes ver unha descrición de todos os servizos que se inclúen no produto.

no caso de produtos de fixo indicamos a velocidade de internet que tes contratada, as canles de televisión, os minutos incluídos…

en caso de produtos móbiles indicarémosche os minutos incluídos na túa tarifa, os megas do teu plan de datos,…

servizos incluidos.

aquí podes ver unha descrición de todos os servizos que se inclúen no produto.

no caso de produtos de fixo indicamos a velocidade de internet que tes contratada, as canles de televisión, os minutos incluídos…

en caso de produtos móbiles indicarémosche os minutos incluídos na túa tarifa, os megas do teu plan de datos,…

servizos incluidos.

aquí podes ver unha descrición de todos os servizos que se inclúen no produto.

no caso de produtos de fixo indicamos a velocidade de internet que tes contratada, as canles de televisión, os minutos incluídos…

en caso de produtos móbiles indicarémosche os minutos incluídos na túa tarifa, os megas do teu plan de datos,…

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver qué período se está facturando.

R sempre factura os seus clientes empresa os servizos contratados do primeiro ao último día de cada mes.

recorda que R non factura nunca as cotas por adiantado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

aquí podes ver a data de emisión da factura.

R sempre emite as súas facturas o día seguinte ao período facturado.

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

este é o importe total da túa factura.

este importe coincide, salvo que anticiparses o pagamento dalgún equipo, co importe que se mostra en "total factura con IVE".

>

fecha de inicio de facturación.

R factura los servicios desde el momento en que puedes disfrutarlos, no antes. De esta forma la fecha de inicio de facturación para las cuotas mensuales de los combos será la fecha de su instalación.

fecha de inicio de facturación.

R factura los servicios desde el momento en que puedes disfrutarlos, no antes. De esta forma la fecha de inicio de facturación para las cuotas mensuales de los combos será la fecha de su instalación.

fecha de inicio de facturación.

R factura los servicios desde el momento en que puedes disfrutarlos, no antes. De esta forma la fecha de inicio de facturación para las cuotas mensuales de los combos será la fecha de su instalación.

este es la base imponible de tu factura.

la base imponible es la suma de todos los conceptos que se incluyen en el detalle de la factura, página 2 en adelante.

en R mostramos esta cantidad con 4 posiciones decimales.

este es la base imponible de tu factura.

la base imponible es la suma de todos los conceptos que se incluyen en el detalle de la factura, página 2 en adelante.

en R mostramos esta cantidad con 4 posiciones decimales.

este es la base imponible de tu factura.

la base imponible es la suma de todos los conceptos que se incluyen en el detalle de la factura, página 2 en adelante.

en R mostramos esta cantidad con 4 posiciones decimales.

es posible que tu facture resulte con un importe a tu favor. Es decir, que el "importe a pagar" sea negativo. Si ese el caso, te contamos cómo actuamos:

 • si te has retrasado en el pago de alguna factura usaremos ese importe a tu favor para disminuir ese saldo deudor.
 • en caso contrario, y si el importe a tu favor es superior a 5€, realizaremos una transferencia a tu cuenta bancaria en los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si el importe a tu favor no es superior a 5€, usaremos ese importe como adelanto para tu próxima factura.

es posible que tu facture resulte con un importe a tu favor. Es decir, que el "importe a pagar" sea negativo. Si ese el caso, te contamos cómo actuamos:

 • si te has retrasado en el pago de alguna factura usaremos ese importe a tu favor para disminuir ese saldo deudor.
 • en caso contrario, y si el importe a tu favor es superior a 5€, realizaremos una transferencia a tu cuenta bancaria en los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si el importe a tu favor no es superior a 5€, usaremos ese importe como adelanto para tu próxima factura.

es posible que tu facture resulte con un importe a tu favor. Es decir, que el "importe a pagar" sea negativo. Si ese el caso, te contamos cómo actuamos:

 • si te has retrasado en el pago de alguna factura usaremos ese importe a tu favor para disminuir ese saldo deudor.
 • en caso contrario, y si el importe a tu favor es superior a 5€, realizaremos una transferencia a tu cuenta bancaria en los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si el importe a tu favor no es superior a 5€, usaremos ese importe como adelanto para tu próxima factura.

los pagos anticipados se muestran en el apartado "anticipo". Dado que es un dinero que tú has pagado a R antes de la emisión de la factura pero que R debe incluir en la factura, verás ese importe restado en el "importe a pagar".

los pagos anticipados se muestran en el apartado "anticipo". Dado que es un dinero que tú has pagado a R antes de la emisión de la factura pero que R debe incluir en la factura, verás ese importe restado en el "importe a pagar".

los pagos anticipados se muestran en el apartado "anticipo". Dado que es un dinero que tú has pagado a R antes de la emisión de la factura pero que R debe incluir en la factura, verás ese importe restado en el "importe a pagar".

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

datos bancarios.

aquí poderás comprobar os datos da conta bancaria na que realizamos o cargo da túa factura. Indícanse os datos por ti facilitados: nome do titular da conta, o nome do teu banco/caixa e o número de conta. Este último mostrase, por seguridade, parcialmente oculto.

se queres cambiar a conta bancaria ou a forma de pago que tes actualmente, podes facelo na web de clientes.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 20, R enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del último día del mes en el que se ha emitido la factura. Lo normal es que tu entidad bancaria descuente en tu cuenta el recibo de R, como muy tarde, el primer día del mes siguiente a la emisión de la factura.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 31, R enviará enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del día 14 del mes siguiente a la emisión de la factura. Tu entidad bancaria descontará el recibo de R de tu cuenta, como muy tarde, 3 días después.

en ambos casos te indicaremos la fecha a partir de la cual la factura es exigible.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 20, R enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del último día del mes en el que se ha emitido la factura. Lo normal es que tu entidad bancaria descuente en tu cuenta el recibo de R, como muy tarde, el primer día del mes siguiente a la emisión de la factura.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 31, R enviará enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del día 14 del mes siguiente a la emisión de la factura. Tu entidad bancaria descontará el recibo de R de tu cuenta, como muy tarde, 3 días después.

en ambos casos te indicaremos la fecha a partir de la cual la factura es exigible.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 20, R enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del último día del mes en el que se ha emitido la factura. Lo normal es que tu entidad bancaria descuente en tu cuenta el recibo de R, como muy tarde, el primer día del mes siguiente a la emisión de la factura.

si la fecha de emisión mensual de tu factura es el día 31, R enviará enviará tu recibo a su gestora de cobro antes del día 14 del mes siguiente a la emisión de la factura. Tu entidad bancaria descontará el recibo de R de tu cuenta, como muy tarde, 3 días después.

en ambos casos te indicaremos la fecha a partir de la cual la factura es exigible.

si tu forma de pago no es domiciliación bancaria, te mostraremos la fecha máxima en la que el cobro debe constar en nuestros sistemas. Si superada dicha fecha no consta el abono de la factura, entenderemos que te has retrasado en el pago. Recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar hasta 72 horas en ser comunicadas al receptor.

si tu forma de pago no es domiciliación bancaria, te mostraremos la fecha máxima en la que el cobro debe constar en nuestros sistemas. Si superada dicha fecha no consta el abono de la factura, entenderemos que te has retrasado en el pago. Recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar hasta 72 horas en ser comunicadas al receptor.

si tu forma de pago no es domiciliación bancaria, te mostraremos la fecha máxima en la que el cobro debe constar en nuestros sistemas. Si superada dicha fecha no consta el abono de la factura, entenderemos que te has retrasado en el pago. Recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar hasta 72 horas en ser comunicadas al receptor.

te enviaremos una notificación a tu dirección postal habitual en la que te informaremos de los plazos de los que dispones para hacer el pago y las distintas vías de pago habilitadas por R.

te enviaremos una notificación a tu dirección postal habitual en la que te informaremos de los plazos de los que dispones para hacer el pago y las distintas vías de pago habilitadas por R.

te enviaremos una notificación a tu dirección postal habitual en la que te informaremos de los plazos de los que dispones para hacer el pago y las distintas vías de pago habilitadas por R.

si has optado por la factura electrónica no recibirás la factura en tu domicilio. Te enviamos un mail, si nos has facilitado una cuenta de correo electrónico para ello, informándote que tu factura ya está disponible en la web de clientes para que puedas consultarla cuando quieras.

recuerda que en la web de clientes tienes disponibles todas tus facturas.

aquí podrás comprobar la dirección postal a la que enviamos tu factura. Aunque las fechas de recepción de la factura en tu domicilio pueden variar en función del servicio postal que tengas en tu zona, lo normal es que la recibas la semana anterior a la fecha del cargo en tu cuenta bancaria.

recuerda que tu factura estará disponible durante un plazo de 40 días en web de clientes.

si has optado por la factura electrónica no recibirás la factura en tu domicilio. Te enviamos un mail, si nos has facilitado una cuenta de correo electrónico para ello, informándote que tu factura ya está disponible en la web de clientes para que puedas consultarla cuando quieras.

recuerda que en la web de clientes tienes disponibles todas tus facturas.

aquí podrás comprobar la dirección postal a la que enviamos tu factura. Aunque las fechas de recepción de la factura en tu domicilio pueden variar en función del servicio postal que tengas en tu zona, lo normal es que la recibas la semana anterior a la fecha del cargo en tu cuenta bancaria.

recuerda que tu factura estará disponible durante un plazo de 40 días en web de clientes.

si has optado por la factura electrónica no recibirás la factura en tu domicilio. Te enviamos un mail, si nos has facilitado una cuenta de correo electrónico para ello, informándote que tu factura ya está disponible en la web de clientes para que puedas consultarla cuando quieras.

recuerda que en la web de clientes tienes disponibles todas tus facturas.

aquí podrás comprobar la dirección postal a la que enviamos tu factura. Aunque las fechas de recepción de la factura en tu domicilio pueden variar en función del servicio postal que tengas en tu zona, lo normal es que la recibas la semana anterior a la fecha del cargo en tu cuenta bancaria.

recuerda que tu factura estará disponible durante un plazo de 40 días en web de clientes.

puedes realizar el cambio la dirección de envío de tus facturas en clientes

puedes realizar el cambio la dirección de envío de tus facturas en clientes

puedes realizar el cambio la dirección de envío de tus facturas en clientes

datos fiscales R.

los datos fiscales de R se muestran en todas las hojas pares de tu factura en sentido vertical.

datos fiscales R.

los datos fiscales de R se muestran en todas las hojas pares de tu factura en sentido vertical.

datos fiscales R.

los datos fiscales de R se muestran en todas las hojas pares de tu factura en sentido vertical.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

códigos e marcas.

estas marcas permítennos asegurar a calidade da nosa facturación ao evitar erros na impresión e ensobrado.

ademáis facilítannos a xestión dos envíos non entregados debidamente e retornados a R.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

firma electrónica.

se optaches por este formato, a túa factura virá asinada electrónicamente.

puntos R.

en función dos produtos que teñas contratados, podes acumular puntosR.

aquí informámoste do teu saldo de puntosR e te advertimos se algún caducará próximamente. Se necesitas información sobre cómo canxear estos puntos entra na web de clientes.

puntos R.

en función dos produtos que teñas contratados, podes acumular puntosR.

aquí informámoste do teu saldo de puntosR e te advertimos se algún caducará próximamente. Se necesitas información sobre cómo canxear estos puntos entra na web de clientes.

puntos R.

en función dos produtos que teñas contratados, podes acumular puntosR.

aquí informámoste do teu saldo de puntosR e te advertimos se algún caducará próximamente. Se necesitas información sobre cómo canxear estos puntos entra na web de clientes.

anticipos.

aquí aparece o total de anticipos, se o houbese.

por exemplo, si realizas un pago anticipado por un terminal móstranse neste apartado. Dado que é un diñeiro que ti pagaches a R antes da emisión da factura pero que R debe incluír na factura, verás ese importe restado no importe a pagar.

anticipos.

aquí aparece o total de anticipos, se o houbese.

por exemplo, si realizas un pago anticipado por un terminal móstranse neste apartado. Dado que é un diñeiro que ti pagaches a R antes da emisión da factura pero que R debe incluír na factura, verás ese importe restado no importe a pagar.

anticipos.

aquí aparece o total de anticipos, se o houbese.

por exemplo, si realizas un pago anticipado por un terminal móstranse neste apartado. Dado que é un diñeiro que ti pagaches a R antes da emisión da factura pero que R debe incluír na factura, verás ese importe restado no importe a pagar.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

producto contratado.

cada un de estos cadrados agrupa un produto contratado (combo, móbil, dominio,…). Dentro de cada un figuran o seu custo, opcións, consumos, descontos e axustes.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

identificador.

para que poidas diferenciar cada un dos teus produtos, mostrámosche o identificador deste, que habitualmente será o número de teléfono.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consulta de consumos no facturados.

en la web de clientes se puede consultar el consumo realizado desde la última factura.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

consumos no reconocidos.

podemos asegurar que si un consumo aparece en tu factura es que se ha realizado desde tus servicio.

decimos esto porque R, en cumplimiento de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, que regula las garantías de calidad de la facturación de los operadores, dispone de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación (SGACF) según las normas de calidad al uso. Este sistema, que está auditado tal y como lo acredita la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), garantiza la exactitud de la facturación realizada a los clientes.

R pone a tu disposición la posibilidad de restringir, desde tu línea fija o móvil, las llamadas a algunos destinos: llamadas internacionales, a móviles, a servicios de tarificación adicional, etc. Para más información www.clientes.xxxx

también puedes restringir la recepción de SMS Premium en tu línea móvil. Para evitar restringir la totalidad de sms Premium, cosa que haría R de aplicar la restricción, te recordamos que puedes solicitar directamente esa restricción al proveedor del servicio enviando la palabra BAJA, en mayúsculas, a la numeración desde la que recibes esos SMS.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

R pone a disposición de los usuarios distintos productos y servicios para ayudarles a controlar sus consumos. A continuación se comentan los más utilizados. Para más información consultar la web clientes.

 • tarifas planas y bonos o soluciones: existen distintas tarifas planas que facilitan al usuario controlar su gasto mensual. Existen tarifas planas tanto para llamadas como para descargas de datos, aplicando cualquiera de ellas sólo en territorio nacional. R también ofrece soluciones ad-hoc para destinos concretos, como pueden ser los bonos de llamadas internacionales o aquellos para el envío de sms a través de la web de R.
 • control de gasto en telefonía móvil: esta herramienta permite controlar el gasto mensual, aún teniendo una tarifa plana. El usuario sólo tiene que indicar cuál desea que sea el máximo consumo mensual. Alcanzado dicho importe el servicio se cortará de forma automática, habiendo opción de volver a activarlo.
 • restricciones u OCB´s: permiten a los usuarios restringir la posibilidad de llamar a determinados destinos. Las restricciones más habituales son a servicios de tarificación adicional, sms Premium y llamadas internacionales.
 • clave de compra VOD: los usuarios pueden establecer una clave de compra para evitar la realización de compras no deseadas a través del descodificador de R.
 • consumos realizados en roaming: los consumos realizados desde el extranjero pueden suponer un coste elevado para los usuarios. Por este motivo R comunica a todos los clientes de telefonía móvil, en el momento en el que salen del territorio nacional, de este hecho y de las tarifas que se van a aplicar si realiza llamadas o descargas de datos. Esta comunicación se realiza a través de un sms. Además, y sólo para el caso de descargas, el servicio llega a bloquearse si el cliente no acepta expresamente seguir navegando.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

nome do produto contratado.

aquí indicámosche o nome do produto base. R factura os servizos dende o momento en que podes gozalos, non antes. É por iso que incluímos as datas en que estiveron activos, en caso de que non coincida co período de facturación.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

prezo do produto contratado.

este é o prezo base do produto.

servizos incluidos.

aquí podes ver unha descrición de todos os servizos que se inclúen no produto.

no caso de produtos de fixo indicamos a velocidade de internet que tes contratada, as canles de televisión, os minutos incluídos…

en caso de produtos móbiles indicarémosche os minutos incluídos na túa tarifa, os megas do teu plan de datos,…

servizos incluidos.

aquí podes ver unha descrición de todos os servizos que se inclúen no produto.

no caso de produtos de fixo indicamos a velocidade de internet que tes contratada, as canles de televisión, os minutos incluídos…

en caso de produtos móbiles indicarémosche os minutos incluídos na túa tarifa, os megas do teu plan de datos,…

servizos incluidos.

aquí podes ver unha descrición de todos os servizos que se inclúen no produto.

no caso de produtos de fixo indicamos a velocidade de internet que tes contratada, as canles de televisión, os minutos incluídos…

en caso de produtos móbiles indicarémosche os minutos incluídos na túa tarifa, os megas do teu plan de datos,…

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

consumos, opcións e descontos.

aquí aparecerán os consumos realizados (chamadas locais, a móbiles, mensaxes, datos de internet móbil….), outras opcións contratadas que complementan o teu produto base (seguridade R, mantemento avanzado,…), os descontos sobre o devandito produto e os axustes (no caso de que os houbese).

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

prezo final.

verás o prezo final. O importe é a suma do produto base + o total de “consumos opcións e descontos”.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

detalle de consumos.

neste apartado, salvo que optases polo formato reducido de factura, poderás visualizar o detalle das chamadas, mensaxes e descargas realizadas.

recorda que tes que solicitar o detalle de chamadas locais para que se mostren neste apartado. Para máis información entra en web de clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

en R podrás elegir entre dos niveles de detalle diferentes. Con el formato normal podrás ver el detalle de las llamadas realizadas, salvo las locales, y con el reducido no se incluirá detalle alguno.

recuerda que tes que solicitar o detalle de chamadas localis para que este tipo de destinos se muestren en el detalle de llamadas. Puedes solicitar esta opción y modificar el detalle de tu factura en clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

idioma de mi factura.

sí. Puedes elegir recibir la factura en gallego o en castellano. Puedes cambiar el idioma de tu factura en la web de clientes.

sabias que...?

podes pasarte á factura electrónica?

 • máis ecolóxica: evita o consumo innecesario de tinta y papel.
 • máis segura: so ti tes acceso á factura, con total validez legal.
 • máis cómoda: aviso inmediato por correo electrónico e ti a consultas cuando queiras, e sempre podes volver á versión en papel.
máis información….